Edebi Metinler

oğuzhan tarafından yazıldı.. Yayınlanma Edebi Metinler

 1.    Edebiyat güzel sanatların bir dalı olduğuna göre edebi metinler sanat metinleridir.

 

2.    Edebiyat dille yapılan, malzemesi  dil olan güzel  sanattır. Edebî metinler, kullanılan dilin işlediği ürünler olarak karşımıza çıkar.

 

3.    Edebî metinlerde dil, ağırlıklı olarak sanatsal işleviyle kullanılır. Bunun yanında metnin türüne göre farklı işlevlerde de kullanıldığı unutulmamalıdır.

 

4.    Edebî metinler bir sanat eseri olarak yaratıcılık ürünü olan metinlerdir.

 

5.    Edebî metinler özgün (orijinal) ürünler olup taklit ya da kopya değildirler. Edebî bir metin bu anlamda “biricik ve tek” tir. Necip Fazıl Kıaskürek’in “Kaldırımlar”, Saik Faik Abasıyanık’ın “Semaver” adlı eserleri, bir ikincisi olmayan eserlerdir.

 

6.    Edebî metinler bireysel (ferdî) eserlerdir.

 

7.    Edebî metinler  bir etkileşim aracıdır.

 

8.    Edebî metinler okuyucusuna estetik zevk vermek ve haz uyandırmak için yaratılır. Bunun içindir ki edebî metinlerin varlık nedeni güzelliktir. Edebiyatın bir sanat olmasının gereğidir bu. Ancak, bu durum edebiyat eserinden bir fayda sağlanamayacağı anlamına gelmez. Birçok edebiyat eseri okura değişik ölçülerde faydalı olabilir. Fakat faydanın ilk amaç olması, metnin edebîlik değerini ortadan kaldırır.

 

9.    Edebî metinler kurmacadır. Sanatçının anlattığı ya da canlandırdığı dünya, yaşanılan hayattan esinlenilerek oluşturulan hayali bir dünyadır. Bu, yaşanılan gerçek ile sanatın gerçeğinin aynı olmadığı, olamayacağı anlamına gelir.

 

10.  Edebî metin, kurmaca yapısının bir gereği olarak, göndergesel kendi dışında değil, içinde olan metindir. Dolayısıyla edebî metin, dış gerçeğe uyup uymadığı konusunda sorgulanamaz.