Edebi Metinler dönem ödevi konuları

Türkçe Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma Edebi Metinler

Edebi Metinler dönem ödevi konuları

YILLIK ÖDEV KONULARI:

 9.sınıf Türk Edebiyatı:

·  Şiir antolojisi oluşturma

·  Bir metin üzerinde kelime türlerinin incelenmesi

·  Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması

·  Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi

·  Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi

·  Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma

·  “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma

 ·  Yılın kitaplarını tanıtma

.  Görüntülü şiir sunumları hazırlama (İnternetten fotoğraflar indirerek, flash fava maker gibi programlar kullanarak)

.  Edebiyat sitesi yapma.

. Türkçenin güzelliğini anlatan bir site oluşturma.

. Şiir dinletisi yapma…

.  Atatürk ile ilgili şiir antolojisi hazırlama

. Atatürk ile ilgili yazıların derlenerek 125.yıl armağanı şeklinde düzenlenmesi.

.  Hikâye incelemesi

.  Edebi sanatların örneklerle birlikte sunulması.

.  Seçilen şairlerin şiirlerinde yapı incelemesi.

.  Farklı dönemlere ait şiir örneklerinde zihniyet incelenmesi.

.  Göstermeye bağlı edebi metinlerin incelenerek, tiyatro yazılması.

.  Anlatıma bağlı edebi metinlerin incelenerek, hikâye yazılması.

.  Gazete çevresinde oluşan edebî metinlerin incelenip(tablo, şema, slayt v.b gibi)sunumlarla örneklendirilmesi.

.  Geçmişten günümüze mektubun sosyal hayatımızdaki yeri ve teknolojik gelişmeler karşısındaki durumu

9.sınıf DİL ve ANLATIM:

.  Fotoğraflı otobiyografi çalışması.

.  Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.

.  Atatürk’ün Türk diliyle ilgili görüşleri ve Atatürk döneminde Türk diliyle ilgili yapılan çalışmalar.

.  Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.

.  Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.

.  Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.

 

 

 

.   Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.

.  Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmesi.

.  Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi

.  Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.

.  Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)

 

 

 

.  Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.

.  Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.

10.sınıf Türk Edebiyatı:

·  İnternetteki edebiyat sitelerinin tespiti ve tanıtımı 

·  Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

·  Mevlâna’da evrensel sevgi anlayışı ve semâ

·  Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması

·  Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)

 

·  Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)

. Atatürk’ün edebiyatla ilgili görüşleri

·  Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı.

. Türk edebiyatının dönemlerini sunumlar halinde hazırlama

.  Destan dönemiyle ilgili örnek dosyaların hazırlanması.(dosya, albüm, grafik)

.  Dede Korkut hikâyelerini incelenerek, sunum haline getirilmesi.

.  İslamî Dönemin ilk dil ve edebiyat ürünlerinin incelenmesi.

.  Göstermeye bağlı edebi ürünlerin sunum şeklinde hazırlanması

 10.sınıf DİL ve ANLATIM:.  Atatürk ile ilgili sunum hazırlama.

 . Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.

 .  Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.

 .  Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde)

 .  Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.

 .  Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.

 .  Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.

 .  Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.

 .  Roman incelemesi.

 .  Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.

 

 .  Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.

 .  Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.

 ·  Atatürk’ün Türkçe ile ilgili görüşleri.

 ·  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti

 ·  Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.

 ·  Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret’te İstanbul

 ·  Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar

 ·  Şiirlerin resimlendirilmesi

 ·  Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi

 ·  İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi

 ·  Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

 ·  Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)

 ·  Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti

 ·  Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması

 ·  Türkülerimizin hikâyeleri

 ·  Şiirlerin hikâyelendirilmesi