Noktalama işaretleri

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

 NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTA (.)

1. Olumlu ve olumsuz cümle sonlarında konur.

• Beni beklediğinizi bilmiyordum.

2. Kelimelerin kısa yazılışlarında kısaltmanın sonuna konur.

• Prof. Dr. Ahmet Emek

3. Tarihlerin ve saatlerin yazımında rakamların arasına konur.

• 02.05.2001'de, saat 10.50'de doğmuş.

4. Sıralama sayılarında "-inci" ekinin yerine kullanılır.

• Kitabın 34. sayfasındayım.

5. Büyük sayıların yazımında basamaklar arasına konur.

• 678.550.000 89.095.000

6. Bölüm ve alt bölümleri gösteren rakam veya harflerden sonra kullanılır.

• 1. Lehçe 2. Şive 3. Ağız

• a. Matematik b. Kimya c. Fizik

 

VİRGÜL (,)

1. Cümledeki eş görevli kelimeleri veya kelime

öbeklerini sıralamak için kullanılır.

• Masanın üzerinde kitaplar, defterler, kalemler ve silgiler vardı.

• Hasan, Gülay, Sema, Nurşen ve ben bu ödevi birlikte yaptık.

• Sınıfın duvarları, koridor tavanları, bahçe duvarının iç cephesi boyandı.

 

2. Sıralı birleşik cümleleri ayırmak için kullanılır.

• Yokuşu hızla çıktım, önüme çıkan ilk sokaktan sağa döndüm.

 

3. Cümlede vurgulanmak istenen cümle öğelerini ayırmak için kullanılır.

 

• Yaşadığım her günü, sadece sana borçluyum.

• Yavuz, arabanın kapısını tamir ettirdi.

4. Cümle içindeki ara sözlerin, ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

 

• Onu bu düşüncesinden hiç kimse, annesi bile, vazgeçiremez.

• Yeliz, şu dün tanıştığımız arkadaş, Afyonluy-muş.

5. Seslenme ve hitaplardan sonra konur.

• Canım Anneciğim,

• Baylar Bayanlar,

• Sevgili Arkadaşım,

 

6. Cümlelerin başında kullanılan "evet, hayır, lütfen, rica ederim..." gibi kelimelerden sonra kullanılır.

• Evet, ben de bu yemekten istiyorum.

• Lütfen, benimle gelir misin?

7. Adlaşmış sıfat ve adlaşmış sıfat-fiillerden sonra kullanılır.

 

• Genç, çocuğun yüzüne alaylı bir ifadeyle baktı.

• Alışmış, kudurmuştan beterdir.

8. Kesirli sayılarda tam sayı ile kesiri birbirinden ayırmak için kullanılır.

•55,60 3,8 345,76 23,05

9. İşaret veya şahıs zamirini işaret sıfatından ayırmak için kullanılır.

• O, kalemi yere attı.

• Bu, karanlık yollarda her zaman karşımızc çıkabilirdi.

 

NOKTALI VİRGÜL (;)

1. İçinde virgül kullanılmış cümleler sıralı birleşik cümle hâline getirilirken aralarına noktalı virgü konur.

• Çantasını, giysilerini, aletlerini hazırladı; balık tutmaya, Kızılırmak'a gitti.

2. Farklı türde sınıflandırma yaparak bir sırala ma yapılıyorsa türler arasına noktalı virgül konur.

• İsveç'ten, Norveç'ten yirmişer; Alman ya'dan, İngiltere'den on beşer sporcu geldi.

 

İKİ NOKTA (:)

1. Bir cümleden sonra örnek verilecekse, açık lama yapılacaksa o cümlenin sonuna iki nokta ko nur.

• Geçen yıl bu kitapları okudum: Yaban, Si nekli Bakkal, Ateşten Gömlek.

• Türemiş kelime yapım eki almış kelimedir Yalnızlık, solgun, kalemlik.

2. Alıntılarda önceki cümlenin sonuna konur.

• Atatürk diyor ki: "Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir."