Deyimler

ibrahim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Anlatıma akıcılık kazandırmak için en az iki sözcükten (isim, fiil) oluşan, çoğunlukla mecaz anlamlı kalıplaşmış sözlerdir.

 

Göze girmek

kolu kanadı kırılmak

dile düşmek

etekleri tutuşmak

başa çıkmak

burnunda tütmek

Deyimlerin özellikleri:

 

Deyimler çoğunlukla mecaz anlamlıdır: göze girmek (birinin beğenisini kazanmak) etekleri tutuşmak (heyecanlanmak) karnı zil çalmak (çok acımak)...

Ancak az sayıda deyim gerçek anlamlıdır: "İsmi var, cismi yok" "Yükte hafif, pahada ağır"...

 

 

Deyimi oluşturan sözcükler değiştirilemez: "Atı alan Üsküdar'ı geçti" yerine, Atı alan Kadıköy'ü geçti, denmez. "Papucu dama atılmak" yerine Kundurası dama atılmak, denmez.

 

 

Deyimler anlamca kaynaştıklarından  bir öge olarak alınır, parçalanamaz: "Memleket burnumda tütüyor." cümlesinin yüklemi burnumda tütüyor deyimidir.

 

 

Benzer İçerikler