8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 149

Oğuzhan Dağdelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 149 

Sayfa 149

 

11.Etkinlik

 

-birden çok yüklemli cümle

 

-birden çok yüklemli cümle

 

-birden çok yüklemli cümle

 

-tek yüklemli cümle

 

-tek yüklemli cümle

 

-birden çok yüklemli

 

-tek yüklemli

 

-birden çok yüklemli cümle

 

-birden çok yüklemli cümle

 

1.Etkinlik

 

harikulade : olağanüstü, şaşılacak derecede çok güzel

 

meziyet : bir varlığ benzerliklerinden üstün gören nitelikler...

 

mağrur : gururlu, kendini beğenmiş

 

meftun : tutulmuş, gönül vermiş

 

köle : eskiden alınıp satılan erkek

 

mevki: yer

 

marifet : ustalık

 

modern : çağa uygun

 

 

 

1.yaptığı yeni tasarımı harikulade olmuştu

 

2. bilgisayarın meziyetleri bakımından hayatımızdaki yeri farklıdır.

 

3.mağrur insnalar çevresi tarafından sevilmez

 

4.okuduğu kitaba meftun olmuş elinden bırakmıyordu

 

5.ona o kadar bağlanmıştıki kölesi gibiydi

 

6.her zaman çalışarak bir mevki yükseliyor

 

7.yaptıklarını marifetmiş gibi anlatıyor

 

8.yapılan inkılaplardan sonra herkes modern bir yaşam sürdü

 

2.Etkinlik

 

Anlatıcının özellikleri : bilgisayarın nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan kişidir.

 

metni anlatan : Ali Çolak

 

4.Etkinlik

 

N,Ö,N,N,Ö,Ö,N

 

5.Etkinlik

 

Başlık metnin içeriğini yansıtmalıdır çünkü metinde bilgisayarın insanları etkilemesi anlatılıyor. 

 

Ben olsaydım metne şu başlıkları verirdim:

 

1.bilgisayar tuzağı

 

2. bilgisayar bağımlılığı

 

7.Etkinlik

 

Değerli okul müdürümüz,

 

öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığınını kazandırılması için birkaç önerim olacaktı.

 

-kitaplar çok sayfalı , roman tarzında olsa bile kitapların renkli ve şekilli olması,

 

-kitapların öğrencilerin dikkatini çekmesi için maceralı, kısa ve öz cümleler kullanılması, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını arttırmasına yönelik olabilir.

 

Saygılarımla

 

Veliniz : vilinizin adı soyadı

 

9.Etkinlik

 

-ihtimal

 

-karşılaştırma

 

-tanımlama

 

-ihtimal

 

-karşılaştırma

 

-onaylama

 

-değerlendirme

 

-varsayım

 

-ihtimal

 

-karşılaştırma

 

-öneri

 

10.Etkinlik

 

D,D,Y,Y,D,D,Y,D,Y,D

8.Sınıf, Türkçe, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 149,