8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 147-150

Oğuzhan Dağdelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 147-150

bu metnin olumlu yönleri:televizyonun insanları nasıl oyaladığı anlatılıyor 

bu metnin olumsuz yönleri:televizyonun sadece olumsuzluklarını söylemesi ve kötülemesi 

bu metin bana:...........(kendine göre) 

iyi bir televizyon izleyicisi:televizyona kendini fazla kaptırmaz 

metinden aldığım mesaj:televizyonun aile ilişkilerine zarar vermesi 

 

9. etkinlik 

7 yaş ve üzeri 

13 yaş ve üzeri 

18 yaş ve üzeri 

şiddet ve korku 

olumsuz örnek 

genel izleyici kitlesi 

 

10. etkinlik 

a)1. cümlede 

b)3. cümlede 

c)5. cümlede 

d)2. cümlede 'dönmeye' ve 4. cümlede 'yapan' 

 

11.etkinlik 

1.tek yüklemli 

2.birden çok yüklemli 

3. bağlacı olan ve birden çok yüklemli 

4.birden çok yüklemli 

5.tek yüklemli 

6.bağlacı olan ve birden çok yüklemli 

7.birden çok yüklemli 

8.tek yüklemli 

9.bağlacı olan ve birden çok yüklemli 

10.tek yüklemli 

 

sayfa 150 

1:cumhuriyet 

2:anadolu-ağ 

3: otobüs 

4:gurbet 

5:medeniyet 

6:refah-tren 

7:Atatürk 

------------------------------ 

Hödümküsü=görgüsüz 

Otoriter=dsiplinli 

Zırtaboz=ilginç 

Düet=Karşılıklı şarkı söleme 

Allem edip kallem etmek = ne yapıp elde etmek 

Takım taklavat=her şeyi tam eksiksiz 

İkram etmek=ısmarlamak, buyurmak 

Tabansızlık etmek = düşünmeden yapmak 

irtifa ferasetinizin tahtel sıfırında kalmış bir bikesi mağdur = Yüksek anlayış durumu sıfıra düşmüş Zavallı 

 

KİŞİLİK METNİ 

1.ETKİNLİK: 

hödükümsü:kaba,görgüsüz 

otoriter:sözü dinlenen 

iştigal etmek:meşgul olmak,uğraşmak 

zırtaboz:utanmaz,saygısız,pata vatsız 

düet:iki kişi tarafından karşılıklı söylenen söz ya da şarkı 

allem edip kallem edip:istediğini elde etmek için her türlü kurnazlığa başvurmak

takım taklavat:araç gereçlerin tümü 

ikram emek:gelen konuklara bir şeyler sunmak 

tabansızlık etmek:saygısızlık etmek 

irtifa ferasetinizin tahtel sıfırında kalmış bir bikesi mağdur:haksız yere gözden düşen insan 

 

3etkinlik: 

1.cümle:yüklem=gelecek=fiil 

2.cümle:yüklem=bakıyor=fiil 

3.cümle:yüklem=var=isim 

4.cümle:yüklem=çalışmalısınız= fiil 

5.cümle:yüklem=güzel değil=isim 

6.cümle:yüklem=gibiydi=isim 

7.cümle:yüklem=budur=isim 

8.cümle :yüklem=söylemiş=fiil 

9.cümle:yüklem=gel=fiil 

10.cümle:yüklem=kazanmaktı=isi m 

11.cümle:yüklem=gi****m=fiil 

12.cümle:yüklem=değişir=fiil 

13.cümle:yüklem=yorgun ve sessizdik=isim 

14.cümle:yüklem=güzel yılllardı=isim 

 

cümleler: 

var :örnekte vermiş. 

güzel değil:aldığı elbise hiç güzel değil. 

gibiydi:biraz üzgün gibiydi. 

budur:aradığım kitap budur. 

yorgun ve sessizdik:hepimiz yorgun ve sessizdik. 

güzel yıllardı:geçirdiğimiz yıllar ne güzel yıllardı. 

 

 

4.etkinlik: 

 

bahçede boş boş geziniyor=şimdiki zaman 3.tekil şahıs 

bana doğru gelirken sert bir tavırla baktı=görülen geçmiş zaman 3.tekil şahıs 

sabaha kadar uyumamış=duyulan geçmiş zaman 3.tekil şahıs 

sen bu akşam eve gelmemelisin=gereklilik kipi 2.tekil şahıs 

yarın size geleceğim=gelecek zaman 1.tekil şahıs 

her akşam bize gelirler=geniş zaman 3.çoğul şahıs 

akşam bize gel=emir kipi 2.tekil şahıs 

yarın sinemaya gidelim=istek kipi 1.çoğul şahıs 

 

8.Sınıf, Türkçe, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 147