8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 65-66

sıla tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 65-66

65. Sayfa

1. Etkinlik

zümre-nükte-musahip-seyyah-sipahi-beste-üslup-iskele-medrese

2. Etkinlik

N-Ö-N-Ö-N-Ö

66. Sayfa

3. Etkinlik

--Evliya Çelebinin bilinen en büyük eserinin adı nedir?

  -- Seyahatname

--Evliya Çelebi ilk gezisinde nereye gitmiştir?

  --Bursa'ya gitmiştir.

--Evliya Çelebi hangi yüzyılda yaşamıştır?

 --17. yy

4. Etkinlik

Bir insan ki zamanımızdan üç yüz yıl önce ulaştırma olanaklarının sınırlı ve az olduğu bir çağda...

Artık, Evliya Çelebi için bütün kapılar açıktır...

Evliya Çelebi Seyahatname'si bu üslup üzerine.....