8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 42

sıla tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 42

42. Sayfa 

2. Etkinlik 

Milli Mücadeleyi,Kurtuluş Savaşını,Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu olaylarını konu alır.

3. Etkinlik

Toplumsal Alanda--> Kıyafette Değişiklik

                             Ölçü ve Takvimde Yapılan Değişiklik

Eğitim Kültür Alanında--> Harf İnkılabı 

                                    Öğretimin birleştirilmesi

Ekonomi Alanında-->Sanayi 

                             Tarım

                              Bayındırlık

Hukuk Alanında--> Soyadı kanunu 

                           Türk medeni kanunu

Siyasi ALANDA--> Saltanatın kaldırılması

                         Kadın hakları

                         Cumhuriyetin ilani

                          Halifeliğin kaldırılması