7.Sınıf Testi Cümlenin Öğleri

furkan65 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler


1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bir isim tamlamasından oluşmuştur?
 A) Burada son fırtına son dalı kırıyordu.
 B) Arkadaşı ona bir sigara uzattı.
C)Yeşilin hasretini Türk işledi çiniye.
 D)Arslan Bey kır atını ileri sürdü.
 
 2.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok nesne vardır?
 A)  Annemin ellerini arıyor avuçlarım.
 B) Susuzluktan çatlamış topraklar gördüm.
 C)  Kalbine gömdüm acılarımı, sevdiklerimi.
  D) Beni anneme götürün, kimsesizliğimle
 
 3.  Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde, öğelere      ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
 A)  Aradım / gecenin kör boşluğunda.
 B)  Kabus gibi / çöker / geceler.
 C)  Ayrılıklar / vurur / beni.
  D) Geç gelen / öğrenci / yoktu.

 4. "Bir kıvılcım kadar ufak ve parlak gözleri ateş böcekleri gibi havada, bir oraya, bir buraya ateş¬ten kavisler çizer." cümlesinin öğelerinin sıra¬lanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola¬rak verilmiştir?
 A) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Nesne-Yük¬lem
 B) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Zarf tümle-ci-Yüklem
 C) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Dolaylı tüm-leç-Nesne-Yüklem
 D) Özne-Belirtili nesne-Zarf tümleci-Dolaylı tüm-leç-Yüklem

 5.    "Tuna boylarında sıra serviler varmış." Yukarıdaki dizedeki öge dizilişinin benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  A) Gül bahçelerinde baykuşlar öter.
 B) Ak alnına kara çatkı bağlanmış!
C) Şahin yuvasını kargalar sarmış!
D) Arkadaşlar geç saatlere kadar çalıştılar.

 
 6. "Gönlüme dolan kokusu bana bu kadar bayıltıcı geliyordu." cümlesinin öğeleri hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Zarf tümle-ci-Yüklem
 B)  Belirtili nesne-Dolaylı tümleç-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem
  C) Belirtili nesne-Zarf tümleci-Zarf tümleci-Belirti-siz nesne-Yüklem
  D) Özne-Zarf tümleci-Zarf tümleci-Belirtili nesne-Yüklem

 7. "Bir başkasının sorununu kendi sorunuymuş gibi benimseyip yardıma koşabilmek, birlikte ağlayıp birlikte gülmek demektir." cümlesinin öğeleri¬nin sıralanışı hangi seçenekte doğru veril¬miştir?
  A) Tümleç-Yüklem
  B) Özne-Yüklem
  C) Özne-Tümleç-Yüklem
  D) Tümleç-Özne-Yüklem

 8.    "Dağ sanır kendini alçak yerdeki tepecik" cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A)  Dağ
 B) Kendini
 C) Tepecik
 D) Alçak yerdeki tepecik

Benzer İçerikler