Ünlü Düşmesi

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler genellikle düşer:

 

ağız > ağzı

alın > alnı

bağır > bağrı, bağrım

beniz > benzi

beyin > beynimiz

bo­yun > boynu

böğür > böğrüm

burun > burnu

geniz > genzi

göğüs > göğsü

gönül > gönlünüz

karın > karnı

oğul > oğlu

çevir- > çevril-

devir- > devril-

 

Örnek Soru:

 

İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler genellikle düşer.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurala aykırı bir uygula­ma vardır?

 

A) Ne diyim, sizin karşınızda boynum kıldan ince.

 

B) Öğretmenimiz, vatan sevgisini beynimize nakış nakış işledi.

 

C) Karnı açlardan çok kalbi açlara acırım.

 

D) Günün bu vakitinde balıkçıların yüzü güler.

 

Cevap: D

 

 

Örnek Soru:

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır?

 

A) Burun ameliyatı olmak için gün almıştı.

 

B) Soyunun padişahlara kadar uzandığını söylüyor.

 

C) Konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyorum.

 

D) Gönlümü kaptırmıştım bir güzel.