Yapı Bakımından Zarflar

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

YAPI BAKIMINDAN ZARFLAR

 

1.  Basit Zarflar: Kök hâlindeki zarflardır: çok, hemen, geç, daha, fazla...

 

2. Türemiş Zarflar: Yapım ekiyle isim ya da fiil kök veya gövdelerin­den türetilen zarflardır: kış - ın, bir - den, er-ken, gece-leyin, an-sız-ın...

 

3. Birleşik Zarflar: Birden çok kelimenin anlamca ve biçimce kaynaşmasıyla oluşan zarf­lardır: bugün, biraz, nasıl (ne asıl), niçin (ne için), akşamüstü...

 

4. Öbekieşmiş Zarflar: Birden çok kelimeden oluşan ve bitişik yazılmayan zarflardır: pek az, bir hayli, ikide bir, hemen hemen, yer yer, düşe kalka, akşa­ma doğru, bir gün önce...

 

 

 

Örnek Soru:

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir zarf vardır?

 

A) Aldığım hediyeye çok sevindi.

 

B) Ablası eve akşamleyin geldi.

 

C) Buzdolabını aşağı indirdik.

 

D) Okula hemen geldim.

 

Cevap: B