Sevgi

beyza erbaş tarafından yazıldı.. Yayınlanma 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Sevgi

İnsan taşıdığı ve yaşadığı duygularla değer kazanmaktadır. Sevmek duygusu da insanaverilmiş en güzel ve anlamlı duygulardan bir tanesidir. Sevgi  sadece insana mahsus birduygudur. Bu duyguyu  en mükemmel şekliyle yaşayabilen sadece insandır.

İnsana sevmek yakışıyor. İnsan  sevince ve sevilince insandır.

İnsan  her şeye karşı taşıdığı sevgisiyle âlemin her tarafıyla alâkadardır. Sevgisi ne kadar büyükse  insan o kadar büyüktür. İnsan  sevgisiyle anlam kazanıyor. İnsanı insan yapan değerlerdendir sevgi.

Sevgi kapasitesi yoğun insanlardan oluşan bir toplum  hayatın yaşamaya değdiği  insan olmanın lezzet verdiği  insanlar arası ilişkilerin kaliteli olarak icra edildiği bir dünyanın kapılarını açacaktır.

Sevgiyi taşımak ve yaşayabilmek her insanın harcı değildir. Bu san’atı herkes güzel icrâ edemiyor. Sevmek gerçekten san’attır.

Dünyanın yaşanabilirliği  sevginin insanlardaki oranıyla alakalıdır. Nitekim sevgisizler yüzünden her geçen gün dünya neşesini  sevincini  heyecanını kaybetmektedir. Sevgisizler dünyaya daha çok hükmettiğinde  dünya ömrünü tamamlamış olacaktır. Onun için dünyadaki insanları  sevenler ve sevmeyenler diye ikiye ayırmak mümkündür.

Ama tabiî neyi seviyor insan  neden seviyor  bu sevgi ona ne kazandırıyor asıl belirleyici olan da bu noktadır.

İnsana bu duyguyu Veren  onun kullanım sınırlarını da belirlemiştir. Onun için meşrû sevmekler yani sınırlarını Yaratıcının belirlediği sevmekler  ibadet

Sevgi  taşıyanı sevimli kılar

İnsan  taşıdığı duygularla anlam kazandığı için  güzel duygular taşıyan insan haliyle güzelleşeceklerdir. Sevgi  taşıyanda etkisini gösterir. İnsan  bedeni içinde taşıdığıduygular ile değerlendirilir. İnsanı bir duygu kabı olarak düşünürsek  bu kabın içinde olanlar dışa da yansıyor. Bu kapta sevgi taşıyan seviliyor.

İnsan bedenine iskân edilen ruh  ancak sevgi ile nefes alıyor.

Sevgi  ruhun gıdasıdır. Bütün varlık sevildikçe anlamlıdır. İnsan böyle bir sevgi gıdasından haz duyar. Bedende yaşayan ruh  sevgiyle beslenirse güzelleşir.

Sevgi  ruhun da genişlemesine vesiledir. Her şeyin sevilecek tarafına yönelen ruh  sevginin her şeyi kapsadığını görecektir.

Ruh sevgili ise  ruhun istimal ettiği organlar da sevgili olacaklardır.

Böylece göz  sevgi gözlüğüyle hayata bakacaktır. Görülen  varlıklardaki güzellikleri görecektir ve gösterecektir. Sevgikulağı  işitme organına dokunan bütün seslerin sevgi melodisini hissedecek ve terennümünü böylece idrak edecektir.Sevginin hakim olduğu vicdan  kendisine dokunan bütün olaylardan sevgiyi öz olarak çıkaracaktır.

İçinde sevgi taşımayan bütün davranışlar  hem taşıyanı  hem de taşınanı rahatsız edecektir. Sevgisiz vermek  almak ilgilenmek  gitmek  gelmek  düşünmek  hissetmek  dokunmak  hasılı onsuz ne kadar fiil varsa  ruhsuz olacaktır.

Zaten davranışın  sözün etkisi  davranışın kendisi kadar  içinde taşıdığı sevgidedir. Sevgi  davranışa nitelik kazandırmaktadır.

İnsan sevgisi kadardır

İnsan sevgisi kadardır. İnsan  önce kendisini sever ve sevmeli. Sonra akrabalarını  çevresini  köyünü  kasabasını şehrini  ülkesini sever ve sevmeli. Sonra sonra daire genişler gider. Gittiği ülkeleri  hayal ettiklerini  bütün yeryüzünü semavatı  öte alemleri sever ve sevmeli. Böylece âlemde ne varsa  insan onlara sevgi besler.

İnsanlar  yardımlaşma ile yaşar 

İnsanlar  dostluk ile yaşar 

İnsanlar  sevgi ile yaşar 

İnsanlar  insan sevgisi ile yaşar.

İnsanlar  yardım yaparsa yardım alır 

İnsanlar  dostluk yaparsa dost olur 

İnsanlar  sevgi beslerse sevgi görür 

İnsanlar  insan sevgisi ile yaşar…

H intli bir adam suda bata çıka ilerlemeye çalısan bir akrep görür.

Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını uzatır ama akrep onu sokar.

Hintli tekrar akrebi sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar.

Yakınlardaki başka birisi ona  onu sürekli sokmaya çalışan akrebi

kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler.

Ama Hintli adam söyle der:

“Sokmak akrebin doğasında vardır.

Benim doğamda ise sevmek var.

Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğamda olan sevmekten vazgeçeyim?”

Sevmekten vazgeçmeyin. iyiliğinizden vazgeçmeyin.

Etrafınızdaki akrepler sizi soksalar bile..