Cumhuriyet Dönemi Konu Testi 1

ibrahim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

3. Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çe­şitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Millî edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgârları", 1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü roman­tizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşa­mındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da gö­rülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandı­ğı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Ce­zası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır.

Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şükufe Nihal Başar

B) Fevziye Abdullah Tansel

C) Ercüment Ekrem Talu

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Halide Edip Adıvar