6.Sınıf Hece Düşmesi Konu Testi

hilal uyurca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

1.Aşağıdaki ses olaylarıyla sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Rengi – Ünsüz yumuşaması 

B)Kazağım – Ünsüz benzeşmesi

C)Ağzı – Ses düşmesi 

D)Görünmüyor – Ses daralması

 

2.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A)O kadar çok acıktım ki karnım zil çalıyor.

B)Öyle bağrın açık dolaşırsan üşütürsün.

C)Dedem, babaannemin koynunda sakladığı resmini bize gösterdi.

D)Bana bir daha böyle bağırmanı istemiyorum.

 

3.“Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.’’

Yukarıdaki dizelerde bulunan ses olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)sessiz benzeşmesi- sessiz yumuşaması- hece düşmesi

B)sessiz benzeşmesi-ulama- hece düşmesi

C)kaynaşma- hece düşmesi-ulama

D)sessiz benzeşmesi-ulama-ses daralması

 

4.“Tarihin en güzel topraklarını terk edip gelmiş , hayattan ümidi kesmiş, ağlamayı bile unutmuş.” cümlesinde ,altı çizili sözcüklerdeki ses olayları ,sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)yumuşama – sertleşme – yumuşama – kaynaşma

B)yumuşama – kaynaşma – sertleşme – hece düşmesi

C)sertleşme – ünsüz düşmesi – yumuşama – kaynaşma

D)Ünlü daralması – yumuşama – sertleşme – yumuşama

 

5.”Ormandan ormana sürükler kader,

Gezginiz ömrümüz böyle derbeder,

Denizler aşarken yükünüz artar,

Sonra bir ormanda baskına uğrar.” 

dizelerinde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı vardır?

A)Sertleşme-yumuşama 

B)Hece düşmesi-ulama 

C)Hece düşmesi-sertleşme 

D)Yumuşama-sertleşme

 

6.Hangi sözcükte hece düşmesi vardır? 

A)Öpücük 

B)Azıcık

C)bahsetmek

D)Minicik

 

7.Seneden seneye ve ağır ağır

Gömüleceğim ben de ine ine

Hareketsiz ve kör , dilsiz ve sağır

Boş bir karanlığın derinliğine

Yukarıdaki dizelerde hangi ses olayı vardır?

A)Ünsüz benzeşmesi 

B)Ünsüz yumuşaması

C)Hece düşmesi 

D)Ses türemesi

 

8.“Ben yurdumu çok seviyorum.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? 

A)Hece düşmesi 

B)Sessizlerin benzeşmesi

C)Sert sessizin yumuşaması 

D)Ulama

 

9.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi(ünlü düşmesi) olur?

A)bardak 

B)konuk 

C)özet 

D)emir

 

10.Hangi sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hem yumuşama hem de hece düşmesi görülür.

A)Sabır 

B)Kayıp 

C)Resim 

D)Böcek

 

 

 

 

11.“Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.” Atasözünde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı vardır?

A)Hece düşmesi - hece düşmesi

B)Kaynaşma – yumuşama

C)Hece düşmesi – yumuşama

D)Hece düşmesi – kaynaşma

 

12. Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Sarardım

B)Çalışmalıyım

C)Başlayacağım

D)Dertleşiyoruz

 

13.Aşağıdakilerden hangisi “kök “durumunda olan bir sözcüktür?

A)Yazlık

B)Simitçi

C)Balık

D)Bilgi

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi yoktur? 

A)Düşüncelerinizi açıkça söyleyiniz.

B)İsmini dilimden düşürmüyor.

C)Bütün gün karnı ağrıdı.

D)Oğlunun başarısıyla övünüp durdu.

 

15.Hangi sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hem yumuşama hem de hece düşmesi görülür.

A)Sabır 

B)Kayıp 

C)Resim 

D)Böcek

 

16.“Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.” Atasözünde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı vardır?

A)Hece düşmesi - hece düşmesi

B)Kaynaşma – yumuşama

C)Hece düşmesi – yumuşama

D)Hece düşmesi – kaynaşma

 

17.Bu dizelerde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?

A)Alnında

B)Umutla

C)Bakıyordu

D)Geçmişin

 

18."Ben kitabımı çok seviyorum.” Cümlesinde aşağıdakilerin hangisi vardır?

A)hece düşmesi 

B)sert sessizin yumuşaması

C)sessizlerin benzeşmesi 

D)ulama

 

19."Yarın arkadaşlarla pikniğe giddeceğiz."cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A)Ulama 

B)Kaynaşma

C)Hece düşmesi 

D)Ünsüz yumuşaması

 

20. “Alnında geçmişin izleri

Geleceğe umutla bakıyordu.”

dizelerinde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?

A)Alnında

B)Geçmişin

C)Umutla

D)Bakıyordu