6. Sınıf test ses bilgisi

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

6. sınıf test ses bilgisi

 

1.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde geniş ünlüler bir arada verilmiştir?

A)a,e,i, o

B)e,ö,u,i

C)a,e,o,ö*

D)i,ı,,u,ü

 

 

 

2.Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sert ünsüzlerden oluşur?

A) Ezberci B) Çiftçi*

C) Sertleşti D) Çanakkale

 

 

 

 

3.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yumuşak ünsüzlerden oluşmaktadır?

A)Pastacı

B)Börekçi

C)Demirci*

D)Sütçü

 

 

 

 

 

4.Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi,”büyük ünlü uyumu” kuralına uyar?

A)Türkçe’ye yabancı dillerden geçen bütün kelimeler.

B)Birden çok kelimeden oluşan birleşik kelimelerin tamamı.

C)Fiil köklerinden türeyen isimler ve sıfatlar.*

D)“-yor, -ken, -ki”eklerinden birini alan her kelime.

 

 

 

 

5.Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

A) Yemek B) Biber C) Çatı D) Çamur*

 

 

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz yumuşamasına örnek bir kelime vardır?

A)Dünyanın en yüksek dağı buymuş.

B)Çağı yakalamak eğitimle mümkündür.

C)Bu adamın sağı solu belli olmaz.

D)İnsanların çoğu denizi sever.

 

 

 

 

7.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin sonuna sesli ile başlayan bir ek getirilirse,hece sayısında değişiklik olur?

A)Buranın büyük şehir olduğunu söylemişlerdi.

B)İlkbahar yağmurlarıyla nehir suları kabardı.

C)Türkiye’nin en önemli demir yatağı Divriği’dir.*

D)Herkes rahat bir ömür geçirmek ister.

 

 

 

8.Aşağıdaki mısraların hangisinde ulama yoktur?

A)Sultan Murat eydür,gelsin göreyim

B)Nice kahramandır ben de bileyim*

C)Vezirlik isterse üç tuğ vereyim.

D)Yiğitlere serdar oldu Genç Osman

 

 

 

9. Hangi kelimede vurgu ilk hecededir?

A) Kıpkırmızı * B) Evlerimiz

C) Çocuk D) Karınca

 

 

 

10.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?

A)Herkes bu konuda devlete yardım etmeli.

B)Yükümüzü biraz olsun hafifletemez mi?

C)Bugün yine açız evlatlarım, diyordu.

D)Mektubunun gecikmesi beni üzdü.*

 

 

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi ünsüz uyumuna örnek olarak gösterilebilir?

A)Oraya bizsiz nasıl gidebilirsiniz?

B)Beni görünce renkten renge girdi.*

C)Çok üzülürüm beni aramazsanız.

D)Üçgenlerde açılar konusunu anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur?

A)Sınıftan garip garip sesler geliyordu.

B)Testdeki soruların çoğunu cevapladı.*

C)Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.

D)Yine gezmekten mi geliyorlarmış.

 

13.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?

A)Milletimizin misafirperverliğini gösterdi.

B)Derse yetişemezsek hapı yuttuk.

C)Onun için “Çapı geniş birisidir.”derler.

D)Derdimin dermanı sensin benim.*

 

 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur?

A)Çocuk, direkten düştüğü için kolu kırıldı.

B)Kayıkcı bizi karşıya götüreceğini söyledi.*

C)Her zaman seçkin insanlarla konuşur.

D)Dikiş kursuna gidip belge almış.

 

 

 

 

15.Aşağıdaki dizlerin hangisinde ses düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

A) Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde

Sonra seni kaybetmek hemen her yerde

B) Çok sürse ayrılık,aradan geçse çok sene

Biz sende olmasak bile,sen bizdesin gene.

C) Güvenle kalkarız, her sabah zinde

Yürüyüp bu yolun, meçhul izinde*

D) Geceyle bir durgunluk oldu suda

Balıklar, yosunlar gibi uykuda

 

 

 

 

16. Hani ey gözlerim, bu son vedada

Yolunu kaybeden yolcunun dağda

Birini çağırmak için imdada

Yaktığı ateşi yakmayacaktın.

Yukarıdaki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Ses türemesi-ses benzeşmesi

B)Hece düşmesi- sessiz yumuşaması*

C)Hece düşmesi- ses türemesi

D)Sessiz yumuşaması- sessiz benzeşmesi

 

 

 

 

17.Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulamaya bir örnek vardır?

A)Vücudunun gölgesi bak yerde gölgemle bir,

Yeni bir nefes gibi sessizlik göğsümdedir.

B)Etrafta kalan sesler kesildi birer birer

Hatırlamaz olmuşum,her şey uzakta, silik.*

C)Çekin,yanıma çekin şu yerdeki minderi, 

Sükūn ,beyaz bir gömlek gibi ürpersin bırak

D)Akşam saçaklarında kuşlardan gelen hüzün,

Oluklarda yağmurun mırıldandığı saat.

 

18. “Devrinin en güzel hamamlarından biri olarak şöhretini ve varlığını uzun yıllar muhafaza eden sayılı hamamlardan biriydi.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)Sessiz yumuşaması

B)Ses düşmesi

C)Ses türemesi*

D)Kaynaşma

 

 

 

19.Aşağıdaki dizlerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz benzeşmesine örnek gösterilemez?

A)Anne zannetme ki günler geçti de

Değişti evvelki hissim gitgide.*

B) Karanlığın bu ışık dağıttı korkusunu

Yavrular bu ışıkta uyudu uykusunu

C) Evimden uzakta,annemden uzak

Kimsesiz kalmışım yad ellerinde 

D) Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta

Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum.

 

 

 

20.Aşağıdaki dizlerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir kelime vardır?

A)Artık demir almak günü gelmişse zamandan 

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

C) Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli 

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli

D) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.*

 

 

 

21. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi “ünsüz değişimine” örnek olamaz?

A)O kaybolmuş dünyanı bir an bulur gibi bak.

B)Ağacın,havuzun anlattığını dinle,hüzünle.

C)Kulağım neler duydun,gözlerim neler gördün!

D)Bu akşam her göğüste ayrılık sezilir.

 

 

 

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ses düşmesi veya türemesi olmamıştır?

A) Sımsıcak gözleri şimdi bile aklımdadır

Bir sana bakardı bir bana bakardı

B) Ve apaçık gözlerin en derin bir rüyada

Ve güneş pırıl pırıl akar gözlerinden*

C) Korkudan büzülürüm usulca bir kenara 

Yatmak için yerimden azıcık kımıldasam

D) İlmin yüzü samimidir,sıcaktır

Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul

 

23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “-yor” ekini aldığında hem küçük hem de büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) Çalış B) Oku C) Git* D) Anla

 

 

 

24. “Sert ünsüzle biten sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gelmesi durumunda ortaya çıkan ünsüz yumuşaması tek heceli kelimelerde genellikle görülmez.”

Aşağıdaki dizelerde geçen tek heceli kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?

A) Duyulmamış şarkıları soluğunda çıldıran

Ey tadı düşüncemde yeşeren kavram*

B) Benimle gülerdi bu renk,bu çatı

Sustuğum yerde evren bile durmayı arzulardı

C) Nineler bu ışıkta ördü dantellerini

Saçlarının bu ışık öptü ak tellerini

D) Gittikçe donuklaşan bir âlemin dışında

Bir rüyaya dalarız olgun mum ışığında

 

 

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz değişimine” örnek gösterilemez?

A)Zenginler acıktığı zaman,fakirler ise bulduğu zaman yer.

B)Onun cevabını herkes öğrenmek istiyordu.

C)Bütün gün mutfakta annesine yardım etti.*

D)Neticede her zaman iki kilo süt elde ediliyor.

 

 

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

A)Bu fikirden kardeşimi zorlukla vazgeçirdik.*

B)Şimdi dört duvar arasına kapanmak istemiyorum.

C)Onun ne istediğini hiçbir zaman anlamadım.

D)Babası sinirli olmasına karşın pek sevecendi.

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur?

A)Küçücük bir evde mutlu bir şekilde yaşıyordular.

B)Biraz ilerledikten sonra yol ikiye ayrılmıştır.

C)Uykuyu bu kadar seven bir insan görmedim ben.

D)Yağmurun yağacağını romatizmalarımdan hissetmiştim.*

 

28. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ses türemesi olayı görülmektedir?

A)Deli deliyi görünce değneğini saklar.

B)Söyleme sırrını dostuna o da söyler dostuna.*

C)İyilik eden, iyilik bulur 

D)Öfkeyle kalkan zararla oturur.

 

 

 

 

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması” vardır?

A)Gerçekleri bizden hiç gizlemediniz.

B)Kedi,dizimin dibinden ayrılmıyordu.*

C)Babam hiçbir zaman benimle böyle konuşmamıştı.

D)Gizli işler çevirmiş gibi yapmak sana hiç yakışmıyor.

 

 

 

 

30. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

A)Yıllar boyunca pek gelişmemiş gibi göründü bana.

B)Dış ülkelerden ancak yıllar sonra ve yüksek bir mevkiye ulaşarak döndü.

C)Komşu toprak sahipleriyle tanışmaya tenezzül etmiyordu.*

D)Onun dünyasında böyle şeylerin önemi yok.

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

A) Akıl B) Ümit C) Yağmur* D) Gönül