Geniş zaman

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Geniş zaman 

 

Türkiye Türkçesinde geniş zaman eylem sonuna -r, -er, -ar ek şekillerinden biri getirilerek oluşturulur.[52]

Türkçede Geniş Zaman Tablosu (-r):

Kişigit-gel-ara-

1. Tekil Kişi (Ben)gid-e-r-imgel-i-r-imara-r-ım

2. Tekil Kişi (Sen)gid-e-r-singel-i-r-sinara-r-sın

3. Tekil Kişi (O)gid-e-rgel-i-rara-r

1. Çoğul Kişi (Biz)gid-e-r-izgel-i-r-izara-r-ız

2. Çoğul Kişi (Siz)gid-e-r-sinizgel-i-r-sinizara-r-sınız

3. Çoğul Kişi (Onlar)gid-e-r-lergel-i-r-lerara-r-lar