Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dilekçe yazarken dikkât edilecek hususlar:

1.Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır. 

2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz. 

3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. 

4. Yer ve tarih belirtilmelidir. 

5. Ciddi ,resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır. 

6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir. 

7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır. 

8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir. 

9.Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.", 

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa  "Gereğini saygılarımla arz ederim.", 

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır. 

10.Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir. 

11.Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.