Ek filin yazımı

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Ek-Fiilin Yazımı

Ek-fiil isimlerin yüklem olmasını sağlayan ektir..

a. Ek-fiil (imek fiili) eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ondan ayrı da... Ama genellikle bitiştirilir. Ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uyup uymadığına bakılmaz. Bitişik yazılan ek-fiil "büyük ve küçük ünlü uyumu" kurallarına uyar.

1. Sessiz harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki "i" düşer:

rahatsız idim>rahatsızdım,

çocuk ise>çocuksa, 

Serkan imiş>Serkan'mış,

koşar iken>koşarken

Suçlanan ben imişim>benmişim

Biz imişiz>bizmişiz 

Meğer sen ne çalışkan imişsin>çalışkanmışsın

Çalışkan imişsiniz>çalışkanmışsınız

Adam yirmi yıldır evine hasret imiş>hasretmiş

2. Sesli harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki "i" düşer ve yerine "y" kaynaştırma harfi gelir:

Bir güzelin hayranı i-di-m>hayranıydım, hayranı idik>hayranıydık

Zeki idi>zekiydi

Ali imiş>Ali'ymiş,

Hasta ise>hastaysa,

Nöbetçi iken>nöbetçiyken,

Merhametli imişler>merhametliymişler

Merhametliler imiş>merhametlilermiş

b. Fiillere getirildiğinde onların birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan ek-fiil bitişik de ayrı da yazılabilir:

çalışmış i-di-k>çalışmıştık

okuyor i-se>okuyorsa

okuyor i-miş-ler/okuyorlar imiş>okuyorlarmış