Yer adlarımızın dili

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Yer Adlarımızın Dili

Şu son yıllarda Avrupa’da yer adlarıyla ilgili çalışmalar bağımsız bir bilim  kolu meydana getirecek kadar artmıştır. Bu yeni bilim koluna Avrupa dillerinde  toponymie adı verilmektedir.

Dil bilgisinin bu yeni kolu, yer adlarım yapı, anlam ve köken bakımlarından  açıklamaya çalışır. Bu çalışmalarda bütün yer adları, köy ve şehir gibi yerleşme  yerlerinin (yani eski tabirle meskûn yerlerin) adları, tabiî yer adları (yani  dağ, dere, tepe … adları) göz önünde tutulur. Toponymıe’nin dağ, tepe, bel,  sırt … adları üzerinde duran kolu oronymie, dere, çay, ırmak, göl… adlarını  ele alan kolu da hrydronymie adıyla anılır. Bu bakımdan Fransızca toponymie  adıyla anılan bu bilim koluna Türkçede yer adları bilgisi adını verebiliriz.

Son elli yıl içinde yer adları üzerinde birçok kimseler çalışmış, bu alanda  birçok araştırmalar yayımlanmıştır. Bu alandaki çalışmaların olumlu sonuçlar  vermesi toponymie araştırmalarında /in<juıstique, yani dil bilimi metotlarının  kullanmasıyla bir kat daha artmıştır. Bu metotlarla yapılan araştırmalar sonunda  foponyme’lerin, yani yer adlarının kelimelerden farksız olduğu anlaşılmış, yer  adlarının da kelimeler gibi fonetik kurallara uyduğu meydana çıkmıştır. Bundan  başka, bütün yer adlarının bir anlam taşıdığı da tespit edilmiştir. Buna göre,  bu adların verilmesinde de birtakım kuralların hâkim olduğu açıktır.