Dilin işlevleri nelerdir

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dilin İşlevleri Nelerdir?

 

 Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir. (Muharrem Ergin) Düşünce, duygu ve isteklerin; bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve çok gelişmiş bir dizgedir. (Doğan Aksan) Türk Dil Kurumu’nun ise “insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan” olarak tanımladığı dil, bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere belli başlı özelliklere sahiptir.

 

Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

 

• Dil, her şeyden önce sürekli gelişme gösteren canlı bir varlıktır.

• Dil, onu oluşturan topluma aittir, bunun için toplumsal bir değer taşır.

• Dil, sistemli ve gelişmiş bir iletişim aracıdır.

• Dil, düşünce ve zekanın bir göstergesidir.

• Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.

• Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.

• Dil, en küçük birimi olan seslerden örülmüş bir yapıdır.

• Dil, toplumsal rolü sayesinde kişiler arasında duygu ve düşünce ortaklığı sağlar.

• Bir milletin dili, onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.