Türk dünyasında ortak iletişim üzerine

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Türk Dünyasında Ortak İletişim Üzerine

 

 

Ankara Üniversitesi Türkçe  ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’in düzenlediği Ortak Dil  Türkçe konulu toplantı, son derece mükemmel bir zamanlama ile Türkiye  Cumhuriyeti devletinin ulus devlet yapısını sarsacak dayatmalarla karşı karşıya  olduğu bir dönemde yapılıyor.

 

Türkiye Cumhuriyetinin  kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini kuran  Türkiye halkı olarak tanımladığı ve bu milletin dilini de Türk milletinin  dili Türkçedir sözüyle açıkladığı Türkiye Cumhuriyetinin ana niteliğini  ortaya koyan temel ilkesine rağmen, sözde sağlanacak birtakım çıkarlar için  ülkede dil birliğini bozacak girişimlerde bulunulduğu sırada TÖMER’in  düzenlediği Ortak Dil Türkçe toplantısı son derece anlamlıdır. Türk dünyasının  dilde birliğinin, fikirde birliğinin, işte birliğinin sağlanması düşüncesini  dile getiren Gaspıralı İsmail Beyin ülküsünün gerçekleşmesi için siyasî,  kültürel ve teknolojik şartların oluşmaya başladığı bir dönemde, Türkçeden başka  dillerle öğretim yapılması için tavsiyelerde, telkinlerde, hatta zorlamalarda,  dayatmalarda bulunulması, içinde bulunduğumuz dönemi daha da önemli kılıyor.  İşte böylesine önemli günler yaşadığımız, Cumhuriyetin temel niteliklerinin yok  edilmek istendiği bir dönemde Ortak Dil Türkçe toplantısını düzenleyen  Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nusret Aras’a, TÖMER Müdürü Sayın  Aypar Altınel’e ve toplantının düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür  ederim.