Kıbatek,in ses bayragaı türkçe olmalı

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

KIBATEK’İN SES BAYRAĞI TÜRKÇE OLMALI

 

 

 

Son on yıldır, Türk dünyası, Türklük dünyası çok hareketli,  çok hızlı bir değişim sürecine girdi. Bu değişim hem siyasî anlamda, hem coğrafî  anlamda hem de sosyolojik anlamda nitelenebilir. Ancak ben buna “Temelde  kültürel bir zenginleşme” demek istiyorum. Var olan ortak kültürün  zenginleşmesi.

 

Bildiği üzere 1990’lı yılların başından itibaren eski  Sovyetlerin siyasî yönden ayrılmaları ve her Türk Cumhuriyetinin ayrı ve  bağımsız bir devlet olması kararı, Türk dünyasında yukarıda sözünü ettiğim  değişim rüzgârının hızla esmesini sağladı.

 

Aslında bu, yüzyılların ötesinden sürüp gelen manevî bağların  gün ışığına çıkmasını hızlandırmış oldu. Türk Cumhuriyetler ile özerk halkların  Türklük düşüncesinde birleşmeleri ve kültürel birlik etrafında yoğunlaşmaları,  Türk diline sahip çıkma gayreti içine girmeleri kıvançla izlediğimiz hareketler  oldu ve olmaktadır.

 

Türkiye’den Kosava’ya, Kosava’dan Moldova’ya, oradan güneye  Kıbrıs’a, Kıbrıs’tan Avrasya’nın en uzak beldesi Uygur yerine kadar Türk dilinin  yarattığı eserler, bizim övünç kaynağımız olmuştur, olmalıdır da. Ben bunları  Türkçenin zafer alıntıları olarak niteliyorum.

 

Nitekim geçmişten bugüne yüzyılların süzgecinden geçerek  önemli şahsiyetler yetiştiren Türk dünyası edebiyatları bunun çarpıcı  örneklerini vermiştir. Fazla uzağa gitmeye gerek yok; işte, içinde bulunduğumuz  bu yerde, Ohri’de XV. yüzyılda yetişmiş bir Ahmedî, ünlü İskender-name’nin  dil yazarı şair Ahmedî. Bizim eski Türkiye Türkçesi dil hazinelerimizden olan  pek çok eser onun kaleminden çıkmıştır.