Türkçemizin gücü ve gelecegi

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

TÜRKÇEMİZİN GÜCÜ VE GELECEĞİ

 

 

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda  eğitim bir güçtür.Dil ise bu güce  ulaşmanın en önemli  anahtardır. Dil, öğrenmenin kalbi ve  insan beyninin sınırsız bir becerisidir. İnsanlar bu sınırsız becerilerini  kullanarak öğrenir ve kendilerini hayat boyu geliştirirler. Dil, insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, iletişim kurmasına, birbiriyle etkileşmesine, dış dünya ile bütünleşmesine ve  kültürün  nesilden nesile aktarılmasına yardım eder.Bu nedenle günümüzde çoğu ülkede  küçük yaştan  itibaren dil ve  zihinsel  becerileri  geliştirecek bir eğitim  üzerinde durulmaktadır.

          Dile ve dil öğretimine ağırlık vermeyen bir ülke geleceğe kapılarını kapatmış demektir. Kalkınma için sadece sanayi ve tarımdaki gelişmeler, sağlık alanındaki ilerlemeler vb. yeterli değildir.Dil ve zihinsel becerileri gelişmiş akıllı insanlar yetiştirilmeden  kalkınma gerçekleştirilemez.Akıllı insanlar olmadan  bilgi ve  teknoloji de üretilemez. Bilgi ve teknoloji insansız kullanılamaz.  Bu durumu fark eden ülkeler  düşünen, anlayan, araştıran,  sorgulayan, sorun çözen bireyler  yetiştirmek için dil ve zihinsel becerilere ağırlık vermektedir. Çünkü bu beceriler insan beyninin daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamakta, bilginin kullanımını ve üretimini kolaylaştırmaktadır.