Türkçenin Dünya Dillerine Etkisini

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

 

 

Türkçenin Dünya Dillerine Etkisin

 

 

Öğrenme ve öğretmeler sürecinin bir sonucu olan bu

 

diller arası alışverişler, o dillerin konuşurlarının

 

türlü düzlemlerdeki karşılıklı ilişkilerinden ortaya

 

çıkar. Dillerin dünya üzerinde kapladığı coğrafya ile

 

bu coğrafyada yaşayanların ilişkiler süreci, yani

 

tarih, bu konunun ana eksenleridir; çünkü her kişi ya

 

da topluluk, kendisininkinden farklı coğrafyalarda

 

yaşayan ve farklı bilgilendirme yollarından geçmiş

 

başka kişi ya da topluluklardan yeni şeyler öğrenir ve

 

öğrendiklerinin adını da kendi diline taşır.

 

Bilgilenme, bir toplumun kendi yapıp etmeleri kadar

 

başka toplumlardan öğrendikleri veya

 

öğrenebildiklerine de bağlıdır. Günümüz insanının

 

bilgilerinin büyük kısmı, içinde yaşadığı toplumdan

 

çok, başka toplumlara aittir. Çağımız insanının birden

 

fazla yabancı dile gerek duyması da bu yüzdendir. Eski

 

devirlerde göçler, savaşlar, ticaret kervanları ve din

 

yayıcılarıyla taşınabilen bilgiler, bugün, çok kısa

 

bir sürede dünyanın her yerine ulaşabilmektedir.

 

Küreselleşmeyi bu anlamda, tekniğin dünyayı küçültmesi

 

anlamında anlamak gerekmektedir. Eski devirlerde

 

yalnızca yöneticilerini eğiten halklar, tek tanrılı

 

dinlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetinin

 

demokratikleşmesiyle, cami avlularındaki medreseler

 

ile kilise avlularındaki manastırların bu

 

demokratikleşmenin başlangıç noktalarını

 

oluşturmasıyla hız kazanan bilgi birikimi, daha bu

 

çağlarda ulusal sınırlara sığmaz olmuştu. 

Benzer İçerikler