SÖZCÜK CÜMLESİ

muhammed58 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

A.  SOYLU SÖZCÜKLER
1. İsim (Ad)

- İsim Çekim Ekleri
2. Sıfat (Önad)
3. Zarf (Belirteç)
4. Zamir (Adıl)

B.  SOYLU SÖZCÜKLER
1. Edat (İlgeç)
2. Bağlaçlar
3. Ünlem

C. FİİLLER
1. Fiiller
- Ekfiil (Ekeylem)
- Birleşik Fiiller
- Fiilimsiler
- Birleşik Zamanlı Fiiller
- Fiilerde Anlam (Zaman) Kayması

 

Benzer İçerikler