Örtülü Özne

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Örtülü Özne

 

Yüklemi edilen çatılı cümlelerde bazen “—ce, tarafından, nedeniyle,…”gibi sözcükler kullanılarak işi bizzat yapan varlığa da yer verilebilir.

 

*Yolcu otobüsleri belediyemizce hizmete açıldı.

 

*Yarışma halk tarafından çok beğenildi

 

*Kar nedeniyle yollar kapandı.

 

NOT: Her sözcük ya da sözcük grubu özne olabilir.

 

*Geçen gün evin duvarı yıkılmıştı.(isim tamlaması)

 

*Bahçesinde okyanuslar yetişiyordu.(isim)

 

*Derdini söylemeyen derman bulamaz.(sıfat fiil)

 

*Sana bakmak suya bakmaktır.(isim fiil)

 

*Okumak zihni dinlendirir.(isim fiil)

 

*Çoluk çocuk otobüse dolmuştu.(ekeylem)

 

*Yağmurlu havalar yarından sonra ülkeyi terk edecek(sıfat)

 

*Kimse seni benim kadar düşünmez(zamir)