Kısa Çizgi Nedir

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

KISA ÇİZGİ (-)

 

Bu işarete hece birleştirme çizgisi de denir.

 

** Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satırın sonuna konur.

 

...................okul-

dan geliyorum.

** Özel adlara getirilen çekim ekleri satır sonuna sığmıyorsa kesme işareti konur, kısa çizgi konmaz.

 

........................İstanbul'

dan

 

 

 

** Ara sözlerin başında ve sonunda kısa çizgi konur.

 

Anıl -pek sanmam ya- soruları çözmüş.

 

 

 

** Dil bilgisinde ekleri ayırmak için kısa çizgi kullanılır.

 

ki-tap-lar-dan, o-ku-lu-muz

 

 

 

** Aralarında nlam ilişkisi bulnan sözcükler arasına konur.

 

Okul-aile ilişkisi önemlidir.

Türk-Rus ilişkileri gerildi.

 

 

** Bir olayın başlangıc ve bitiş tarihleri arasına konur.

 

"Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)"