Birleşik Sözcüklerin Yazımı

ibrahim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Dilimizde birleşik sözcüklerin bitişik yazılabilmesi için birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin ya ses değişikliğine ya da anlam değişikliğine uğraması gerekir.

 

* Sözcüklerin anlamını kaybetmesiyle bitişik yazılanlar:

imambayıldı

sivrisinek

kaptıkaçtı

görebilmek

görüvermek

bakakalmak

öleyazmak

 

* Ses düşmesi ya da türemesi yoluyla bitişik yazılanlar:
 

kayıp ol>kaybol

sabır et>sabret

kayın ana>kaynana

kahve altı>kahvaltı

ne için>niçin

his et>hisset

red et>reddet

af ol>affol

Benzer İçerikler