Cumhuriyet Dönemi Konu Testi 1

ibrahim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

1. Tek romanı ve en önemli eseri "Üç İstanbul"da, II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlattı. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tah­liller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman, televizyon dizisine dönüştürüldü ve büyük ilgi topladı.

Bu parçada sözü edilen "Üç İstanbul" adlı ro­man aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Tarık Buğra

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Mithat Cemal Kuntay

E) Abdülhak Şinasi Hisar