Sesteş Kökler

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Bahçedeki kırmızı gül bu yıl da açmadı." Bu cümlede "gül" kelimesi isim köküdür. Çünkü "-mek/-mak" eki bu cümledeki anlama uymaz.

"Sen de ona gül." Bu cümlede ise "gül" kökü "-mek/-mak" ekini alabilecek şekilde kulla­nılmıştır. Yani fiil köküdür. Ancak bu cümlelerdeki "gül" kelimeleri ara­sında anlamca hiçbir ilgi ve yakınlık yoktur.

Yazılışları aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan böyle köklere sesteş kök denir.

"Bir bardak çay içtim."

"Bu çay göle mi akıyor?"

cümlelerinde "çay" kelimeleri sesteş köktür.

Uygulama: "Elindeki-------dikkatini çekti." cümlesinde boş bırakılan yere sesteş köke örnek olabilecek kelimeyi aşağıdaki kutucuğa yazınız.