Ortak Kökler

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Ortak Kökler:

Sarı boya ile resmi boyayacağım.

Bu kadar sıva ile duvar sıvanmaz.

Bu cümlelerdeki "boya" ve "sıva" kelimeleri, hem isim hem de fiil kökü olabilmektedir.

Aralarında anlam ilişkisi bulunan ve hem isim hem fiil kökü olabilen böyle köklere ortak kök adı verilir.

"Güreş ata sporumuzdur." Bu cümlede "güreş" kelimesi isim kökü olarak kullanılmıştır.

"Sen de bu meydanda güreş." Bu cümlede ise fiil köküdür. Bu iki kelime arasında anlam ilgisi de bu­lunduğu için "güreş" kökü, ortak köktür.