İsim ve Fiil Kökleri

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dilimizde iki türlü kök vardır: İsim Kök ve Fiil Kök

1) İsim Kökleri: Varlıkları ve kavramları karşılayan köklerdir: hava, çi­çek, su, tuz, ev, armut...

2) Fil Köleleri: Varlıkların yaptığı işi, hareketi veya içinde bulunduğu oluşu karşılayan köklerdir: yürü, oku, koş, gel, sus...

Not: İsim kökleri ile fiil köklerini ayırabilmek için kökün sonuna "-mek/ -mak" ekini getiririz. Bu ekin uygun düştüğü kökler fiil köküdür. Uygun düşmediği kökler ise isim köküdür.

** hava-mak, çiçek-mek, su-mak, tuz-mak è -mak/-mek uygun düşmediği için bunlar isim köküdür.

** yürü-mek, oku-mak, koş-mak, gel-mek, sus-mak è -mek/-mak eki uygun düştüğü için bunlar fiil köküdür.

Örnek Soru:

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden han­gisi kök türü bakımından diğerlerin­den farklıdır?

A) Çalışmalarımıza uzun süre ara ver­mek zorunda kaldık.

B) Sokakların kirlenmemesi için çöple­rimizi çöp kutusuna atmalıyız.

C) Gittiği ilçede bir hafta içinde çevre edindi.

D) Yaşamınızda mutlaka kalıcı bir izi­niz vardır.

Cevap: B