İşaret Zamiri

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İşaret Zamiri

 

Varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir:

 

Bunu sen mi getirdin? (Tatlıyı sen mi getirdin?)

Onu bana örmüş. (Kazağı bana örmüş.)

Şunu okudun mu? (Yazıyı okudun mu?)

 

 

Not: "O" sözcüğü bazen şahıs zamiri, bazen de işaret zamiri olarak cümlede yer alır. Hangi durumda şahıs, hangi durumda işaret zamiri olduğunu anlamak için insan yerine mi, insan dışında bir varlık yerine mi kullanıldığı­na bakılmalıdır:

 

Bütün bunları o anlatmıştı. (kişi zamiri, insanın yerine kullanılmış)

O bizim size hediyemizdir. (işaret zamiri, insan dışında bir varlığın yerine kullanılmış)

 

 

Örnek Soru:

 

"Yardım et de şunu pişirelim." cümlesindeki zamirin tür bakımından benzeri aşağıdaki cümlelerin han­gisinde vardır?

 

A) Ben bir daha tatile gitmem.

 

B) Sana kaç kere telefon ettim?

 

C) Adam kendi kendisine konuşuyor.

 

D) Onu aldığın rafa bırak.

 

Cevap: D