VURGU

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Sözcük Vurgusu [değiştir]

Tek heceli kelimelerde vurgu aranmaz.

İki heceli kelimelerde vurgu genellikle son hecede olur.

Osman , Okul , Kapı

Pekiştirme ekleri alan kelimelerde pekiştirme ekleri vurguludur.

Dümdüz, Sapsarı, Masmavi

Birleşik sözcüklerde vurgu birimi sözcük üzerindedir.

Anayasa, Hanımeli

İki heceli yer adlarında vurgu ilk hecededir. Sinop, Urfa

'de' bağlacı vurgu olmaz. “De” bağlacının bulunduğu cümlelerde “de” den önceki sözcüğün son hecesi vurguludur.

Halk şiirinden koşmayı da öğrendik. Gecede sizi de bekliyoruz.

(ki) bağlacı vurgusuz ilgi zamiri olan ve sıfat türeten –ki vurguludur. Vurgu, ki bağlacından önceki sözcüğün son hecesidir.

Üç veya daha çok heceli yer adlarında vurgu ya harf sayısı çok olan hecededir, ya da

Sessiz harf ile biten hece üzerindedir. Kastamonu, Pütürge

Köklere eklenen ( ile, iken, ise, idi, imiş) ekleri vurgu almazlar. Bu ekleri alan Sözcüklerde vurgu bu eklerden bir önceki hece üzerindedir.

Okurken sevgiyle yaşarmış.