İLE EDATI

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

LE

"İle" edatı cümleye "araç, birliktelik, durum ve nedenlik" anlam ilgilerini katar. "Eşyaları at arabasıyla taşımışlar." (araç ilgisi) "Dün akşam bir adamla döndü." (birliktelik ilgisi) "Küçük kız sevinçle odaya daldı." (durum ilgisi) "Görülmek korkusuyla saklandı." (nedenlik ilgisi)

 

UYARI

"İle" hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. "ile"nin yerine "ve" bağlacı kullanılabiliyorsa "ile" bağlaçtır; kullanılamıyorsa edattır. "İçeri ayakkabısıyla girdi." cümlesinde "ile" edattır; çünkü "ile" sözcüğünün ye­rine "ve" bağlacı kullanılamaz. "Mezuniyet törenime annem ile babam geldi." cümlesinde "ile" bağlaçtır; çünkü "ile" sözcüğünün yerine "ve" bağlacı kullanılabilir.