EDAT

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Edat veya ilgeç; dilbilgisinde farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı sözcükler. Edatların tek başlarına anlamları yoktur; ancak diğer sözcüklerle birlikte, cümle içinde görev kazanırlar.[1]

Bazı kaynaklarda ünlemler ve bağlaçlar da edat kabul edilirler.[1][2] Bu yazıda ünlemler ve bağlaçlar ele alınmayacak, sadece bahsi geçen kaynaklarda son çekim edatları olarak adlandırılan edatlar ele alınacaktır. Türkçede kullanılan başlıca edatlar şunlardır:

başka

beri

dâir

doğru

değin

denli

dek

dolayı

diye

evvel

gayri

gibi

göre

için

ile[NOT 1]

kadar

karşı

karşın

önce

ötürü

öte

rağmen

sanki

sonra

sıra

üzere