İKİ NOKTA (: ) NERELERDE KÜLLANILIR

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İki Nokta (: )

 

      1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

 

Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

 

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:

 

Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)

 

Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)

 

3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

 

4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:

 

Bilge Kağan:         Türklerim, işitin!

 

                              Üstten gök çökmedikçe,

 

                              alttan yer delinmedikçe

 

                              ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

 

Koro:                    Göğe erer başımız

 

                              başınla senin!

 

Bilge Kağan:         Ulusum birleşip yücelsin diye

 

                              gece uyumadım, gündüz oturmadım.

 

                              Türklerim Bilge Kağan der bana.

 

                              Ben her şeyi onlar için bildim.

 

                                     Nöbetteyim! (A. Turan Oflazoğlu)