İKİLEMELERİN YAZIMI

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek (güçlendirmek) amacıyla sözcüğün yinelenmesi veya birbirine yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün yan yana kullanılmasına “ikileme” denir. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin yerleri kalıplaşmıştır, bu yüzden ikilemeyi oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez.

* İkilemeler ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.


Bazı gazeteciler benim hakkımda  abuk  sabuk  yorumlar yapmışlar.

… abuksabuk … / … abuk, sabuk … / … abuk-sabuk …  (Yanlış)

* İkilemeler bitişik yazılmaz.

* İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına virgül (,) konmaz.

* İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına kısa çizgi (-) konmaz.

Böylesi adamlara  şaka  maka  yapılmaz.
Sabret bir tanem, bu hasretlik  er  geç  bitecek.
Gecenin bir vakti, ne yapıyorsun öyle  şangır  şungur!
Sanatçının evi  eski  püskü  eşyalarla doluydu.Devamı: http://www.yenimakale.com/ikilemelerin-yazimi.html#ixzz2SQCuYaSl