İSİM TAMLAMASI

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

sim tamlaması; aralarında anlamca ilgi bulunan, biri diğerini iyelik (sahiplik) yönünden bütünleyen, en az iki farklı isimden meydana gelmiş kelime grubu. İsim tamlamalarında birinci sözcük grubuna tamlayan, ikinci sözcük grubuna tamlanan denir. Aşağıdaki tabloda isim tamlamalarına çeşitli örnekler verilmiştir:

tamlayantamlanan

gözlükcamı

kumaşboyası

KonyaOvası

Ayşe'ninkedisi

makarna fabrikasınıngirişi

ecza dolabınınaynalı kapağı[not 1]

Konu başlıkları  [gizle] 

1 Yapılarına göre isim tamlamaları

1.1 Belirtili isim tamlaması

1.2 Belirtisiz isim tamlaması

2 Zincirleme isim tamlaması

3 Telaffuz

4 Takısız isim tamlaması tartışması

5 Dipnotlar

6 Kayna