İKİLEME

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün, anlamları birbi­rine yakın, karşıt olan ya da sesleri birbirini çağrıştıran sözcüklerin tekrarlanmasıdır. İkilemeler söz tekrarlarıdır.

"bir bir, ara sıra, az buz, zar zor, ağrı sızı, boş boş, bet beniz, buram buram, eş dost, iyi kötü, ağır aksak, eciş bücüş, yarım yamalak, apar topar, yırtık pırtık, ufak tefek, az çok, şöyle böyle, çıtır çıtır..."

Konuşma ve yazıda ikilemeler, anlamı güçlendirmek, anlatıma çekicilik kazandırmak için kullanılır. İkilemeler anlatımı da kolaylaştırır. Türkçe, ikilemeler yönüyle oldukça zengindir.

** İkilemeler yazıda ayrı yazılır, yazılırken sözcüklerin arası­na virgül ya da kısa çizgi gibi bir işaret konulmaz. "iyi kötü, ayrı gayrı, ıvır zıvır, eş dost..."

** İkilemelerden oluştuğu halde ikileme özelliğini yitirerek bileşik sözcük olanlar bitişik yazılır: "altüst, çatapat, iriyarı, çıtçıt, şakşak, hırgür, dediko­du, birebir (çözüm), alışveriş, gitgide, öteberi, birbi­rini, birdirbir, çarçur, içlidışlı, vurdumduymaz..."

Benzer İçerikler