6. Sınıf Sıfatlar

sümeyye çapar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İsimleri çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklere “sıfat” denir. Bir sözcüğün sıfat değeri kazanabilmesi için mutlaka kendisinden sonra bir isim gelmelidir. Sıfatlar, çekim eklerini almaz. Sıfatlar iki bölüme ayrılırlar:

sifat-nitelemesifati

 

A. Niteleme Sıfatları

İsimlerin durumunu, biçimini, rengini, unvanını belirten sıfatlara “niteleme sıfatı” denir. İsme sorulan “Nasıl?” soru- suna cevapverir.

 

 

Yuvarlak masa

 

 

Kırmızı araba

Yaramaz çocuk

Kirli çorap

Büyük oda

Kırık cam

Sıfat Ön Ad ÖRNEK SORU 1

Hangi cümlede niteleme sıfatı yok tur?

A) Bu kıyılar içerilere kadar tuz kokar.

B) Görülen düzlükler boz topraktır.

C) Düz, killi topraklardan sonra bükler başlar.

D) Buralarda Toros’un karlı dorukları görünür.

2000 DPY

Sıfat Ön Ad  ÇÖZÜM 1

B’de “görülen düzlükler”, C’de “killi top- raklar”, D’de “karlı doruklar” niteleme sı- fatıdır.
Yanıt A

Sıfat Ön Ad ÖRNEK SORU 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, bir varlığı nitelememiştir?

A) Çok cana yakın insanlar, hiç sıkılmadım.

B) Kazadan sonraki korkuları günden güne azalmıştı.

C) Bu gözü kara çocuğu herkes çok sevmişti.

D) Yeni işimize etek dolusu para harcadık.

2005 ÖO

Sıfat Ön Ad  ÇÖZÜM 2

A’da “cana yakın” deyimi “insanlar” ismi- ni, C’de “gözü kara” deyimi “çocuğu” ismini, D’de “etek dolusu” deyimi “para” ismini nitelemiştir.

Yanıt B

Uyarı: Ünvan sıfatları isimden önce de sonra da kullanılabilir. Ünvan sıfatlarında ilk harf büyük yazılır.

Doktor Mehmet Bey

Avukat Kadir

Teğmen Ali