6.Sınıf Mezopotamya Nedir?

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Mezopotamya,Türkiye'nin 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 

 

Basra Körfezine kadar uzanan 

 

Fırat Nehri ve 

 

Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır. Bu bölge;


·  Göç yollarının üzerinde olması

·  Topraklarının verimli olması

·  İkliminin elverişli olması

·  Irmaklarından sulamada yararlanılması

gibi nedenlerle tarihsel dönemlerin başından itibaren bir çok uygarlıklara sahne olmuştur.

Özellikleri:

·  Düzlük bir bölge olmasından dolayı kolaylıkla istilalara uğramıştır.

·  Bölge taş bakımından fakir olduğundan günümüze az sayıda eser vermiştir.Ama yazı geliştiği için edebi eserlerde gelişmişti.Bunların başında destanlar vardı.En tanınmış eserleri “Gılgamış Destanı, Tufan Hikayesi ve Yaradılış Manzumesi”dir.

·  Mezopotamyalı tüccarlar “Kral Yolu” denilen yolu genişletmişlerdi.

·  Halk;hürler,korunanlar ve köleler olarak üçe ayrılırdı.

Hürler: Bütün haklara sahip kimselerden oluşuyordu.Bunlar rahipler,asiller,memurlar,askerler ve tüccarlardı.

Korunanlar: Hür olan insanların haklarının ancak bir kısmına sahip insanlardı.,

Köleler: Hiçbir hakkı olmayan insanlardı ve bu kişiler eşya gibi alınır satılırdı.


·  Mezopotamyalılar tanrıları için 

 

ziggurat denilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır.

·  Mezopotamya’da ekonominin temelini tarım teşkil ediyordu.Ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkta gelişmişti.Tarımda toprak tanrının malı sayılıyordu ve ürünün büyük bir kısmı mabetlere veriliyordu.

·  Ayrıca ekonominin gelişmesinde ticaret de büyük rol oynamıştır.Suriye ve Anadolu’dan kereste ve maden,Hindistan’dan ise fildişi getiriliyordu.

·  Bütün ticari faaliyetler takas esasına dayanıyordu.Daha sonra para olarak gümüş külçeler kullanılmıştır.Ölçü birimleri de sistemleştirilmiştir.