6.Sınıf Tanımlama Nedir?

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Tanımlama nedir
Bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. Tanım kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır.

Sözlü ya da yazılı anlatıda düşünceyi geliştirme yollarından biri. Nitelik ve özellikleriyle bir kavramı belirleme, işlevini gösterme ya da onu benzerlerinden ayırıcı yönlerini dökümlendirme olarak da açıklanabilir.

ÖRNEK TANIMLAMALAR
Eğitim: Bireyin davranışlarında beklenilen olumlu değişikliklerinin meydana getirilmesine eğitim diyoruz.

Solunum: Vücudun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla havadan oksijen alarak, zararlı karbondioksit gazını vermesine solunum denir.

Ad: Canlı ya da cansız varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan sözcükleri “ad” olarak tanımlarız.

Kroki: Bir yerin kuşbakışı görünüşünün; ölçüsüz, kabataslak çizilmesidir.