Mektubun Yazılışı

Esra Dinçsoy tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Uzaktaki bir kişiye/kişilere ya da kuruma belirli bir durumu ifade etmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir

Mektup Türleri

Kişisel
Yazınsal ve Düşünsel Mektuplar
Resmi Mektuplar, İş Mektupları
Zarf Yazımı

Kişisel (Özel) Mektuplar

Arkadaşlık, aile bağları, aşk gibi herhangi bir yakınlığı olan iki kişinin birbirine duygu, düşünce ve yaşantılarını samimi bir üslupla ve yazılı olarak anlattığı mektuplardır

Özellikleri:

- Konu ve uzunluk sınırı yoktur

- Yaşamın her anı, her alanı ile ilgili olarak yazılabilir

- Mektup yazan kişi ile mektubun yazıldığı kişi arasındaki ilişkinin gücü ve derinliği, mektubun içeriğini ve özelliklerini belirler

- İçtenlik ve kişisellik esastır

- Konuşma üslubu hakimdir

- Yazım ve noktalama kurallarına özen gösterilmelidir

Bazı mektuplar, bir yere davet etme, bir başarıyı ya da özel günü kutlama, başsağlığı veya geçmiş olsun dileği iletmek amacıyla kaleme alınabilir Bu türden mektuplar genellikle kısa olmakla birlikte kişiler arasındaki ilişkiye bağlı olarak uzunluğu-kısalığı değişebilir (Ayrıca bkz Davetiye, kutlama, telgraf)

Sanat, siyaset, edebiyat, düşünce adamlarının birbirlerine, ailelerine, sevgililerine yazdıkları mektuplar, onların yaşamlarına ve dönemlerine ışık tutan birer belge niteliği taşır Örneğin Van Gogh’un kardeşine yazdığı mektuplar Theo’ya Mektuplar, Kafka’nın sevgilisi Milena’ya yazdıkları Milena’ya Mektuplar, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun kardeşlerine yazdıkları Kardeş Mektupları, Cahit Sıtkı Tarancı’nın mektupları Evime ve Nihal’e Mektuplar, Ziya’ya Mektuplar adıyla kitaplaştırılmıştır

Yazınsal ve Düşünsel Mektuplar

Herhangi bir düşüncenin, duyuşun belirli bir kişiye değil, belirli bir okur kitlesine ya da tüm insanlara ulaşması için mektup şeklinde kaleme alınmasıdır Bazan bir gazetede ya da dergide yayınlanabilir(Örnek: Nurullah Ataç, Okuruma Mektuplar) bazan da toplumsal, düşünsel, sanatsal nitelikli mektuplar bir kitap halinde toplanabilir(Örnek Descartes- Ahlak Üzerine Mektuplar)

Örnek metin: Ali Sirmen, "Allah Allah", Cumhuriyet, 7 Ekim 2000

Örnek metin: Descartes, Ahlak Üzerine Mektuplar, (Çev Mehmet Karasan), İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1992: 53-54, 62

Örnek metin: Doğan Kökdemir, "Üniversite Öğrencilerine Açık Mektup", Cumhuriyet Bilim Teknik, 29 Temmuz 2000, 697: 15

Mektup türünün kişiselliği, yazınsal birçok eserin yapısını da etkilemiştir Türk ve dünya edebiyatında mektuplarla bezenmiş romanların yanı sıra tamamı mektup şeklinde yazılmış romanlara ya da öykülere de(Örnek: Goethe- Genç Werther'in Acıları, Reşat Nuri Güntekin- Bir Kadın Düşmanı, Halide Edip Adıvar-Handan) rastlanır

Örnek metin: Aziz Nesin, "Son Konuğuma Mektup"

Resmi Mektuplar, İş Mektupları

Bir talebi ya da siparişi bildirmek, bir soruna açıklık getirmek, iş başvurusunda bulunmak, bir üst makama belirli bir durumla ilgili bilgi iletmek vb amaçlarla kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar ya da kurumlar ile kurumlar arasında yapılan yazışmalardır

Özellikleri:

-Kuruma ya da kişiye yönelik hitapla başlanmalıdır

-Ad, adres, tarih belirtilmelidir

-Açık, temiz, düzgün bir Türkçeyle kaleme alınmalıdır

-Amaç açıkça belirlenmelidir

-Birden fazla sorun söz konusuysa maddeler ya da paragraflar halinde belirtilmelidir

-Saygılı, ciddi bir dil ve üslup kullanılmalıdır

-Mektup bir kurum tarafından yazılıyorsa, kurumun antetli kâğıdı ve zarfı kullanılmalıdır

-Daha önce yazılmış bir mektuba karşılık olarak yazılıyorsa, “ilgi” başlığı altında hangi tarih ve hangi sayılı, hangi konuyla ilgili yazıya karşılık olduğu belirtilmelidir

-Sorun, durum ya da dilek açıkça ve kısa cümlelerle belirtilmelidir

-Sonuç cümlesinde makamlar arasındaki hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir Üst makam alt makama yazıyorsa ya da makamlar arasında denklik varsa “rica ederim”, alt makam üst makama yazıyorsa “saygılarımla arz ederim” ifadesiyle cümle tamamlanmalıdır(“durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim”, “gereğini saygılarımla arz ederim” gibi)

-Kurumdan kişiye ya da kuruma yazılıyorsa kurumun en üst makamı tarafından, kişiden kişiye yazılıyorsa yazan tarafından imzalanmalıdır

-Ek belgeler mektubun sonunda “Ekler” başlığı altında ve maddeler halinde belirtilmelidir

-Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalıdır

-Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır

-Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır


Zarf yazımı

-Alıcının adresi zarfın ortasına yazılmalıdır

-Gönderenin adı ve adresi zarfın sol üst köşesine yazılmalıdır

-Tam ve açık adres yazılmalıdır

-Büyük harflerle ve okunaklı yazılmalıdır

-Alıcı adresinin posta kodu belirtilmelidir

-Özellikle yurtdışına gönderilen mektuplarda posta pullarının ülkeyi temsil edici bir değer olduğu unutulmamalı ve posta pulu kullanılması yeğlenmelidir
Kaynak: http://www.forumlord.net/turkce/122099-mektup-nedir-mektup-nasil-yazilir.html#ixzz2Rxnzy7LA