6.Sınıf Eş Sesli Kelimeler

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Yazılışı ve okunusu bilinçaltı mesajları, bilinçaltı oldugu Halde anlamları farkliOlan kelimelerdir. Bunlar yalın Halde olabildikleri Gibi ek Almış Halde de olabilirler. Şiirde cinas Olarak KULLANILIR cinaslı kafiye YAPILIR ettik.

Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir Kır: 1.. kırsal alan, 2.kırmaktan emir, 3.. beyaz Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan Olumsuz emir, 3. yazma işi Ek Almış kelimelerle, ek Almış ve almamış kelimeler arasinda da Eş seslilik: söz konusudur. Ayşe Ekler görevce farkliEkler de OLABILIR: 
Siyah anlamındaki "kara" Ile "kar-a" (-a: yönelme hâl eki) Gibi"Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar " "Zalimler onu saat elektrik şoku fidanları kurşunlar " NEDEN kondun bir bülbül kapımdaki asmaya Ben yarimden vazgeçmem götürselerasmaya " Hala "ve" Hala "," kar "ve" Kar "," adet "ve" adet "Kelimeleri Eş sesli degildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.