6.Sınıf Yan Anlam

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

YAN ANLAM
Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.
Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir. 
Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır.

Örnekler
Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. (Yan anlam)
Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi. (Yan anlam)
Duvarın sıvası için ince bir kum getirmişlerdi. (Yan anlam)
Bu masanın ayağı oynuyor. (Yan anlam)