6.Sınıf Gerçek Ve Mecaz Anlam

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

GERÇEK ANLAM
Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam denir.Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır.

Örnekler
Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. (Gerçek anlam)
Balkona astığım çamaşırlar kurumamış. (Gerçek anlam)
Caminin minaresi çok inceydi. (Gerçek anlam)
Sarayın aydınlık bir odasından karanlık bir odasına geçmiştik. (Gerçek anlam)
Çocuk kumsalda oynuyor. (Gerçek anlam)

MECAZ ANLAM
Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, başka bir an­lamı karşılayacak şekilde, daha çok soyut olarak kul­lanılmasına mecaz anlam denir.
Mecaz anlam, söze güzellik, canlılık ve güç vermek amacıyla kullanılır. Dillerin zenginliği, sözcüklerin sa­yısıyla değil, bu sözcüklerin herkesin bildiği ortak an­lamının dışında kullanılabilmesi ile ölçülür.
Sözcüğün temel, yan ve mecaz anlamları birbirine karıştırılmamalıdır. Sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında anlamsal bir ilgi, benzerlik varken; temel anlamla mecaz anlam arasında, anlamsal hiç­bir ilgi yoktur.

Örnekler
Bu sınavı kazanamazsan yandın. (Mecaz anlam)
Senin aşkın da beni kuruttu be güzelim. (Mecaz anlam)
Bana hediye alman çok ince bir davranıştı. (Mecaz anlam)
Yaşadığımız bunca karanlık günlerden sonra aydınlık günler bizi bekliyor. (Mecaz anlam)
Arkadaş, bu kız seninle oynuyor. (Mecaz anlam)