6.Sınıf Virgülün Kullanım Alanları

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Virgül (,) bir noktalama işaretidir.

Virgülün kullanım alanları:

 • Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır.

Pazardan, elma, portakal, limon ve salatalık aldım. Anılarını, güzel düşüncelerini, planlarını bir deftere yazardı.

 • Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.

Sabah evden erken çıkar, biraz yürüyüş yapar, bir çay ocağında çayını yudumlayıp eve dönerdi.

 • Özellikle belirtilmek istenen öğeden sonra kullanılır.

Adam, olanları görmezlikten geliyordu. O gün, kalemini yine evde unutmuştu.

 • Hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır.

Sevgili Anneciğim, Sayın Müdürüm, Arkadaş, yurduna alçakları uğratma sakın!

 • Yazışmalarda, başvuru yapılan makamın adından sonra kullanılır.

Sağlık Kurulu Başkanlığına,

 • Ara söz ve ara cümlelerin, başında ve sonunda kullanılır.

Bu yeri, çocukluğumun geçtiği mahalleyi, asla unutmayacağım.

 • Sayılarda, ondalık bölümü ayırmak için kullanılır.

385,5 3,45

 • Tırnak işareti içine alınmamış alıntı cümlelerden sonra kullanılır.

Yarın gidiyorum, dedi. JJ. Rousseau, roman hayattır, der.

 • Yer adını tarihten ayırmak için kullanılır.

İstanbul, 13 Mart 1953

 • Adlaşmış sıfatlardan ve anlamca karışan öğelerden sonra kullanılır.

Yaşlı, hizmetçiyi yanına çağırdı. O, kediyi yakaladı.

 • “Evet, hayır, peki” vb. sözcüklerden sonra kullanılır.

Hayır, o gelmedi. Evet, sen de dinleyebilirsin. Peki, senin dediğin olsun.

 • Ünlem sözcüklerinden sonra virgül kullanılabilir.

Ah, karnım çok ağrıyor! Aman, bu ne hal!

 • “ve, veya, ya da” gibi sözcüklerden önce ve sonra virgül kullanılmaz.
 • İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.