Dilekçe Nasıl Yazılır?

Ceren TOPRAKCI tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dilekçe Yazmanın Kuralları

Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır.

Nesnel olunmalıdır.

Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.

Yer ve tarih belirtilmelidir.

Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.

İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.

Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.

Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.

Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir.

Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim"; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim", yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.

Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.

Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.

Dilekçedeki Öğelerin Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?

Genel bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

Tarih

Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)

Konu metni

İmza

Dilekçeyi yazan kişinin adı

Dilekçeyi yazan kişinin adresi.