ANLAMCA ÇELİŞEN CÜMLELER

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

 

 

Aynı konuda birbirinin tersi iki yargıyı durumu veren cümlelerdir.

 

Anlam bakımından birbiriyle bağdaşmayan karşıt yargılar taşıyan cümlelerdir.

 

 

Anlamca çelişen cümle örnekleri

 

* Edebir bir yapıtta niteliğin ölçütü işlenen konudur.

 

* Söyleyiş şekli anlatım biçimi bir yapıtı değerli kılan yegane unsurdur.

 

* Bir insanın davranışını herkese genellemek doğru değildir.

 

* İnsanlar üç aşağı beş yukarı aynı anlayıştadır.

 

Bu iki cümle anlamca çelişmektedir. İlk cümlede insanların farklı özellikler taşıdığı vurgulanmış ikinci cümlede ise insanların hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu vurgulanmış.

 

* Tiyatro sanat olma özelliğini bir yana bırakarak insanları eğitmeli.

 

* Tiyatro halkı eğitme amacını taşımamalı sanat kurallarına uymalı.

 

Bu iki cümle de anlamca çelişmektedir. İlk cümlede sanatın toplum için olduğuikinci cümlede sanatın sanat için ifade edilmişti

Benzer İçerikler